PDA

View Full Version : Góc chuyên đề - Thảo luận chuyên sâu


Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

 1. Dự đoán xu hướng vàng
 2. Nhận định sáng 09/2
 3. Nhận định Vàng của các chuyên gia
 4. Dự đoán giá vàng ngày 11/02
 5. phân tích kỹ thuật vàng tuần tới
 6. Nhận định đầu phiên chiều 11 – 02
 7. Dự đoán xu hướng giá vàng thị trường châu á
 8. Nhận định Vàng của các chuyên gia
 9. Giá đang tạo mô hình hai đỉnh tại 945.
 10. Vàng tiếp tục tăng do nhu cầu đầu tư trú ẩn và lực mua kỹ thuật
 11. nhận định chiều 13 - 02
 12. Dự đoán giá vàng 16/02
 13. Nhận định chiều 16 – 02
 14. nhận định chiến lược ngày 17 - 02
 15. Dự đoán xu thế giá vàng thị trường châu á
 16. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày
 17. Nhận định Vàng của các chuyên gia
 18. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng
 19. Chiến lược giao dịch trên sàn vang 20/02
 20. Chiên lược giao dịch vàng phiên London ngày 20/2/2009
 21. Dự đoán giá vàng ngày 23/02
 22. Vàng giữ giá gần 20 triệu đồng/lượng
 23. Merrill Lynch nói rằng vàng có thể tăng thêm 50%
 24. Nhận định xu hướng giá vàng của hãng tin Bazzar ngày 23/02/2009
 25. Điểm tin sàn giao dịch vàng đầu ngày
 26. Một số nhận định về vàng của các chuyên gia phân tích trong ngày hôm nay
 27. Xu hướng và chiến lược ngày 26/2
 28. Nhận định xu hướng giá vàng phiên châu Á của ngân hàng Mitsui bussan Hồng Kông
 29. Nhân định xu hướng vàng 27/2
 30. Điểm tin Vàng đầu ngày
 31. Giá vàng hạ phiên thứ 6, giá dầu “trượt” về 40USD/thùng
 32. Nhận định xu hướng giá vàng phiên châu Á của ngân hàng Mitsui bussan Hồng Kông
 33. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày
 34. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới
 35. ECB: Cắt giảm 50 điểm lãi suất trong cuộc họp thứ 5 tới đã được tính đến
 36. Nhận định Vàng của các chuyên gia
 37. Nhận định sáng 04/3
 38. Chiến lược vàng của Scotia Mocatta ngày
 39. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng
 40. Phân tích kỹ thuật về Vàng của IBT
 41. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày
 42. Điểm tin Vàng đầu ngày
 43. Nhận định xu hướng giá vàng của Scotia Mocatta
 44. Phân tích kỹ thuật về Vàng của IBT
 45. Nhận định xu hướng giá vàng của hãng tin Bazzar
 46. Dự báo giá vàng của UBS
 47. Nhận định Vàng của các chuyên gia
 48. Nhận định của một số tổ chức
 49. Nhận định Vàng của các chuyên gia
 50. Nhận định xu hướng giá vàng 24h tới theo biểu đồ kitco
 51. Nhận định vàng theo Kitco ngày 17/3/2009
 52. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày 17/3
 53. Nhận định vàng của các chuyên gia
 54. Điểm tin sàn giao dịch vàng đầu ngày
 55. Nhận định xu hướng giá vàng của Scotia Mocatta
 56. Nhận định xu hướng giá vàng của hãng tin Bazzar
 57. Nhận định của một số tổ chức
 58. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng
 59. Nhận định của một số tổ chức 20/03
 60. Nhận định xu hướng giá vàng phiên châu Á của ngân hàng Mitsui bussan Hồng Kông
 61. Phân tích kỹ thuật :Vàng kì hạn kiểm tra vùng kháng cự
 62. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày
 63. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng
 64. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày
 65. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng
 66. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày
 67. Nhận định xu hướng giá vàng phiên châu Á của ngân hàng Mitsui bussan Hồng Kông
 68. Nhận định xu hướng 24h tới của Kitco:
 69. Chiến lược lướt sóng 26/03
 70. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng
 71. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày
 72. Chiến lược vàng của Scotia Mocatta ngày 27/03/2009
 73. Nhận định Vàng của các chuyên gia
 74. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng
 75. Nhận định xu hướng giá vàng phiên châu Á của ngân hàng Mitsui bussan Hồng Kông
 76. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày
 77. Nhận định xu hướng giá vàng phiên châu Á của ngân hàng Mitsui bussan Hồng Kông
 78. Nhận định xu hướng giá vàng 24h tới theo biểu đồ kitco
 79. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng
 80. Nhân đinh xu hướng và chiến lược vàng ngày 03/4
 81. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng
 82. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày
 83. Các nhận định bình luận thứ 3 ngày 07/4
 84. xu hướng và chiến lược lướt sóng chiều 07/4
 85. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 08/4
 86. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 09/4
 87. Nhận định Vàng của các chuyên gia (09:14 - 09/04/2009)
 88. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 10/4 /2009
 89. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 13/4 /2009
 90. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 14/4 /2009
 91. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 15/4 /2009
 92. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 16/4 /2009
 93. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 20/4 /2009
 94. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 21/4 /2009
 95. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 22/4 /2009
 96. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 23/4 /2009
 97. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 24/4 /2009
 98. Giá vàng sáng nay (24-4) tiếp tục tăng
 99. Nhận định xu hướng Gold 27_04
 100. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 28/4 /2009
 101. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 17/4 /2009
 102. xu hướng gold trong ngày
 103. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 05/05 /2009
 104. xu hướng gold trong ngày
 105. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 06/05 /2009
 106. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 07/05 /2009
 107. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 11/05 /2009
 108. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 12/05 /2009
 109. Chiến lược giao dịch Gold
 110. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 14/05 /2009
 111. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 18/05 /2009
 112. Xu hướng Gold trong ngày 18_05
 113. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 20/05 /2009
 114. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 21/05 /2009
 115. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 25/05 /2009
 116. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 26/05 /2009
 117. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 27/05 /2009
 118. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 29/05 /2009
 119. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 02/06 /2009
 120. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 03/06 /2009
 121. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 04/06 /2009
 122. Chiến lược giao dịch vàng phiên châu Á ngày 23/2/2009
 123. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 06/06 /2009
 124. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 08/06 /2009
 125. Nhận đinh vàng sáng 09/6
 126. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 09/06 /2009
 127. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 10/06 /2009
 128. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 11/06 /2009
 129. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 12/06 /2009
 130. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 16/06 /2009
 131. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 18/06 /2009
 132. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 19/06 /2009
 133. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 23/06 /2009
 134. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 24/06 /2009
 135. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 26/06 /2009
 136. Vàng tăng trên vùng 942 thì có thể sẽ tăng cao
 137. Thị trường vàng thế giới
 138. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 30/06 /2009
 139. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 1/07 /2009
 140. Mục tiêu kế tiếp giá vàng có thể là 913
 141. Nhận định xu hướng vàng chiều nay 02 Tháng Bảy 2009 16:18
 142. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 3/07 /2009
 143. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 6/07 /2009
 144. эротика без регистраций и без смс!
 145. My automated forex new york encoumesmorge
 146. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 09/07/2009
 147. Bản tin sáng ngày 10-07-2009
 148. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 13/07/2009
 149. Hướng giảm vẫn được kỳ vọng
 150. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 14/07/2009
 151. Thời điểm lưu ý TT vàng tuần từ 13/07 - 17/07/2009
 152. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 16/07/2009
 153. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 17/07/2009
 154. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 20/07/2009
 155. Nhận định giá vàng này 20/07/09
 156. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 21/07/2009
 157. Vàng có khả năng điều chỉnh trong hôm nay và ngày mai
 158. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 27/07/2009
 159. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 28/07/2009
 160. Vàng còn cơ hội tăng trở lại và vượt 960
 161. Birkajol
 162. Vàng sẽ vượt mốc 1000$ ?
 163. In a study of papers sent out ...
 164. Bản tin vàng buổi tối (03/08/09)
 165. Dầu, vàng lại tăng giá
 166. Nhân
 167. Vàng có thể sẽ tăng vượt mức kỷ lục 1.033,90USD/ounce
 168. Sức ép lạm phát đẩy vàng tăng giá
 169. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 06/8/2009
 170. Nhận định của các chuyên gia về thị trường vàng 6-8-2009
 171. Nhận định về Gold, GBP và Oil 06/08
 172. Fruzing
 173. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 10/8/2009
 174. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 12/8/2009
 175. Vàng được kỳ vọng sẽ tăng nhẹ :Ngân hàng Mitsui Bussan 12-8-2009
 176. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 13/8/2009
 177. Nhận định Vàng của các chuyên gia 13/08/09
 178. NHẬN ĐỊNH CỦA OIL ‘n GOLD
 179. Nhận định giá vàng trong khoảng biên độ 955 - 970
 180. NHẬN ĐỊNH CỦA OIL ‘n GOLD
 181. how to set up new antivirus system .
 182. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 17/8/2009
 183. Nhận định xu hướng giá vàng của Scotia Mocatta 17-08
 184. Vàng sẽ bật lên từ đâu ?
 185. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 18/8/2009
 186. Vàng tăng lại là hợp lý
 187. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 19/8/2009
 188. Chiến lược dài hạn : Liệu xu hướng tăng có duy trì ?
 189. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 20/8/2009
 190. Bản tin thị trường vàng thế giới ngày 20/08
 191. Nhận định Vàng của các chuyên gia trong ngày 21-8-2009
 192. Bản tin vàng buổi sáng (21/08/09)
 193. Bản tin PTKT sáng ngày 21-08-09
 194. Chiến lược tuần kế tiếp của trongotc
 195. Tổng Hợp & Dự Báo Trước Tuần Cuối Tháng 8
 196. Nhận định Vàng của các chuyên gia trong ngày 24-8-2009
 197. Vàng tăng mạnh cùng chứng khoán ttrong ngày 24-8-2009
 198. Đồng đôla và yên giảm giá so với đồng euro
 199. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 25/8/2009
 200. Vàng giảm mạnh do lực bán kỹ thuật tăng khi chứng khoán và Dầu thô giảm mạnh từ mức c
 201. Xu hướng chính trong ngày là tăng 25/08/2009:
 202. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 26/8/2009
 203. how to set up new antivirus program .
 204. Nhận định xu hướng giá vàng 24h tới theo Kitco 27/08/2009
 205. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 27/8/2009
 206. Vàng vững chắc, giao dịch ở mức $950/oz (28/08/2009 10:34)
 207. Vàng tăng trở lại nhờ nhu cầu đầu tư tăng lên
 208. Nhận định Vàng của các chuyên gia 29-8-2009
 209. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 30/8/2009
 210. Bản tin PTKT chiều ngày 31-08-2009 (31/08/09)
 211. Nhận định xu hướng giá vàng 24h tới theo biểu đồ Kitco ngày 01/09/2009
 212. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 01/9/2009
 213. Nhận định Gold 01_09_2009
 214. Hello there
 215. Nhận định xu hướng giá vàng 24h tới theo biểu đồ Kitco ngày 04/09/2009
 216. Bản tin vàng cuối tuần ngày 05/9
 217. Nhận định Vàng của các chuyên gia ngày 5-9-2009
 218. Nhận định xu hướng giá vàng 24h tới theo biểu đồ Kitco ngày 07/09/2009
 219. Nhận định Vàng của các chuyên gia (08:33 - 08/09/2009)
 220. Nhận định xu hướng giá vàng 24h tới theo biểu đồ Kitco 09/09/2009
 221. Nhận định xu hướng giá vàng của Scotia Mocatta 10/09/2009
 222. Nhân định giá vàng phiên Á của ngân hàng Mitsui Busan
 223. Vàng vẫn được các chuyên gia cho rằng sẽ tăng cao 11/09/2009
 224. Liệu Còn Khả Năng Tăng Cao Cho Vàng ?
 225. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 16/9/2009
 226. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 17/09/2009
 227. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 18/09/2009
 228. Nhận định Vàng của các chuyên gia (09:30 - 18/09/2009)
 229. Nhận định Vàng của các chuyên gia (10:26 - 22/09/2009)
 230. Chiến lược giao dịch của Nasder – Goldfxdaily (11:34 - 22/09/2009)
 231. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 23/09/2009
 232. What will happen in 2012
 233. nhận định giá vàng của ngân hàng Mitsui Busan
 234. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 28/09/2009
 235. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 30/09/2009
 236. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 01/10/2009
 237. Chiến lược giao dịch vàng ngày 02/10
 238. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 06/10/2009
 239. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 07/10/2009
 240. Chiến lược của trongotc
 241. Nhận định xu hướng giá vàng 24h tới theo biểu đồ Kitco
 242. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 13/10/209
 243. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 14/10/2009
 244. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 15/10/2009
 245. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 16/10/2009
 246. Chiến lược tham khảo ngày 20 /10
 247. hi guys. New to the forums. Looking to have a great time.
 248. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 22/10/2009
 249. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư ngày 23/10/2009
 250. Obama wins nobel prize