PDA

View Full Version : Thị trường vàng thế giới


Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 1. Nhận đinh xu hướng vàng phiên Âu ngày 23/5/2012
 2. Dầu – Xu hướng giảm giá vẫn đang chiếm ưu thế
 3. Nhận định xu hướng giá Vàng của hãng tin Bazzar
 4. Nhận định Vàng của các chuyên gia
 5. Vàng giảm giá kiểm tra mức hỗ trợ $900 dưới áp lực thanh khoản
 6. Nhận định xu hướng giá vàng của hãng tin Bazzar
 7. Nhận định xu hướng giá vàng của Bloomberg
 8. Nhận định xu hướng giá vàng của hãng tin Bazzar (16:33 - 09/03/2009)
 9. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới
 10. Nhận định Vàng của các chuyên gia
 11. nhận định ngày 10 - 03 của chienluocgia
 12. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày
 13. Nhận định sáng 11 – 03
 14. Nhận định xu hướng giá vàng của hãng tin Bloomberg
 15. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày
 16. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới
 17. Chiến lược lướt sóng 12/03
 18. Nhận đinh xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày
 19. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng
 20. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới
 21. Sàn vàng giao dịch chậm sau khi tăng đầu ngày
 22. Nhận định sáng 17 – 03
 23. Điểm tin Vàng đầu ngày
 24. Phân tích xu hướng giá Vàng của hãng tin Bazzar
 25. Chiến lược lớt sóng sáng 18/03
 26. Nhận định Vàng của các chuyên gia
 27. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới
 28. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng
 29. Nhận định xu hướng giá vàng của hãng tin Bazzar (15:38 - 19/03/2009)
 30. Điểm tin sàn giao dịch vàng đầu ngày
 31. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới
 32. Điểm tin vàng đầu ngày
 33. Khảo sát của Bloomberg: Giá vàng sẽ tăng trong tuần
 34. Điểm tin vàng đầu ngày
 35. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng
 36. Chiến lược lướt sóng sáng 23/03
 37. Một số nhận định về vàng của các chuyên gia phân tích trong ngày hôm nay
 38. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng
 39. Điểm tin vàng đầu ngày
 40. Điểm tin vàng đầu ngày
 41. Điểm tin Vàng đầu ngày
 42. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới
 43. Điểm tin Vàng đầu ngày
 44. Điểm tin sàn giao dịch vàng đầu ngày
 45. Điểm tin Vàng đầu ngày
 46. Nhận định phiên mỹ ngày 30 – 03
 47. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới
 48. Điểm tin Vàng đầu ngày
 49. Điểm tin Vàng đầu ngày
 50. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng
 51. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới
 52. Điểm qua diễn biến giá Vàng phiên thị trường Châu Á
 53. Bản tin vắn thị trường của Vi Na VJC ngày 01/04/2009
 54. Điểm tin Vàng đầu ngày
 55. Bản tin tổng hợp thị trường Vàng thế giới
 56. Điểm tin Vàng đầu ngày
 57. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 03/4
 58. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới
 59. Điểm tin Vàng đầu ngày
 60. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới
 61. ODL Securities: nhận định thị trường Vàng
 62. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới ngày 08/4
 63. Điểm tin Vàng đầu ngày
 64. Nhận định thị trường của công ty Đại Long
 65. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới
 66. Nhận định xu hướng giá vàng của hãng tin Bazzar (16:39 - 09/04/2009)
 67. Điểm tin Vàng đầu ngày
 68. Thế giới nghỉ lễ, giá vàng trên sàn giao dịch diễn ra chậm và đi trong biên độ nhỏ
 69. Điểm tin Vàng đầu ngày
 70. Điểm tin Vàng đầu ngày 14/4/2009
 71. Bản tin tổng hợp thị trường thị trường vàng thế giới
 72. Điểm tin Vàng đầu ngày 15/4
 73. Điểm tin Vàng đầu ngày 16/4
 74. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới
 75. Nhận định xu hướng giá vàng của hãng tin Bazzar (15:25 - 16/04/2009)
 76. Điểm tin Vàng đầu ngày 17/4
 77. Nhận định sáng 17 – 04
 78. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng 17/4
 79. Đường trung bình, công cụ RSI, điểm Pivots của vàng
 80. Điểm tin Vàng đầu ngày 20/4
 81. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 20/4
 82. Điểm tin Vàng đầu ngày 21/4
 83. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 21/4
 84. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 22/4
 85. Điểm tin Vàng đầu ngày 22/4
 86. Điểm tin Vàng đầu ngày 23/4
 87. Vàng biến động biên độ hẹp phiên Châu Á - Kỳ vọng vẫn hướng về 900
 88. Điểm tin Vàng đầu ngày
 89. Nhận định Vàng của các chuyên gia 29/04
 90. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 29/4
 91. Điểm tin Vàng đầu ngày
 92. Xu hướng giá vàng trong tuần (09:46 - 04/05/2009)
 93. xu hướng thị trương ngoại tệ trong ngày
 94. :: xu hướng chiến lược lướt sóng sáng 05/5
 95. xu hướng gold trong ngày
 96. Điểm tin Vàng đầu ngày 06/5
 97. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng 07/5
 98. Điểm tin Vàng đầu ngày 07/5
 99. Điểm tin sàn giao dịch vàng đầu ngày 08/5
 100. Bản tin tổng hợp thị trường hàng hóa đầu ngày
 101. Vàng và các yếu tố kinh tế trong ngày
 102. Nhận định Vàng của các chuyên gia
 103. Nhận định vàng phiên mỹ 08 – 05 ( tin thành viên ) Cập nhật 18:36 ngày 08/5
 104. Điểm tin Vàng đầu ngày 12/5
 105. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày 14/5
 106. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày 18/05
 107. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 20/5
 108. Games, prompt!
 109. Nhận định Vàng của các chuyên gia 22/5
 110. Secret Commissions?
 111. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày 29/05
 112. Foreigners Continue to Fund US Trade Deficit
 113. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng 02/6
 114. Nhận định xu hướng giá vàng của hãng tin Bazzar
 115. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 03/6
 116. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày 04/6
 117. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 04/6
 118. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày 05/6
 119. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 05/6
 120. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày 08/6
 121. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng 08/6
 122. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 09/6
 123. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày 10/6
 124. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 11/6
 125. Nhận định sáng 11 – 06
 126. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 12/6
 127. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày 12/06
 128. Nhận định xu hướng giá vàng của hãng tin Bazzar 12/6
 129. Thư mời góp vốn
 130. Nhận định xu hướng giá vàng của hãng tin Bazzar
 131. Nhận định Vàng của các chuyên gia 16/6
 132. Nhận định xu hướng giá vàng của hãng tin Bazzar ngày 17/06/2009
 133. Phân tích kỹ thuật về Vàng của IBT (13:36 - 18/06/2009)
 134. Nhận định Vàng của các chuyên gia
 135. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày 22/6
 136. Nhận định sáng 22/6 của thitruongvangbac.com
 137. Tiếp tục kỳ vọng cho một đợt giảm giá của vàng
 138. Xu hướng giá vàng của hãng tin Bazzar
 139. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 23/6
 140. Nhận định 10h ngày 23 – 06
 141. Giá vàng đang tiếp cận vượt bán
 142. Vàng chạm mức thấp trong 6 tuần do đôla mạnh lên
 143. Nhận định thị trường Vàng trước phiên giao dịch Châu Á
 144. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng
 145. Loại khả năng cho vàng
 146. Nhận định Vàng của các chuyên gia (08:50 - 25/06/2009)
 147. Nhận định sáng 25 – 06
 148. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 25/6
 149. Dự đoán sự chuyển động của thị trường vàng
 150. Trading Central: Chiến lược giao dịch Vàng
 151. Nhận định vàng trước phiên giao dịch Lon Don
 152. Nhận định xu hướng Vàng của Thebullion
 153. Nhận định xu hướng cặp tỷ giá EUR/USD cuối phiên LONDON (21:21 - 25/06/2009)
 154. Vàng biến động đi ngang
 155. Theo ngân hàng Mitsuibanks HongKong
 156. Tin vàng đầu ngày (08:03 - 26/6/2009)
 157. Nhận định Vàng của các chuyên gia (08:56 - 26/06/2009)
 158. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới (08:41 - 26/06/2009)
 159. Giá vàng tăng trên $942/oz trong phiên Châu Á hôm nay
 160. Chiến lược vàng phiên Hong Kong 29/6 (07:12 - 29/06/2009)
 161. Nhận định vàng trước phiên giao dịch Lon Don (13:27 - 29/06/2009)
 162. Chiến lược cho phiên chiều và tối nay
 163. Nhận Định - Phân Tích - Chiến Lược Đầu Tư 29/06 /2009
 164. Nhận định thị trường ngày 30/6 (08:28 - 30/06/2009)
 165. Nhận định thị trường Vàng trước phiên giao dịch London (13:22- 30/06/2009)
 166. Nhận định tỷ giá EUR/USD trước phiên London (13:12 - 30/06/2009)
 167. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày 01/7
 168. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới (08:32 - 01/07/2009)
 169. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới (08:22 - 02/07/2009)
 170. Xu hướng giá vàng của hãng tin Bazzar (14:51 - 02/07/2009)
 171. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới (08:31 - 03/07/2009)
 172. Nhận định sáng 03 – 07
 173. Nhận định sáng 07 – 07
 174. Nhận định Vàng của các chuyên gia (08:58 - 08/07/2009)
 175. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới (08:48 - 08/07/2009)
 176. Nhận định của goldpro 08/7
 177. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 27/5
 178. Thị trường vàng hãm đà giảm
 179. Giá dầu thế giới xuống dưới 60 USD/thùng
 180. Vàng có thể giảm do đồng dollar vững chắc và giá dầu thấp
 181. Tuần thất bát của giá vàng
 182. Scotia Mocatta chiến lược vàng ngày 13/07/2009
 183. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày 16/7
 184. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 16/7
 185. Thị trường FX đầu phiên New York (19:28 - 16/07/2009)
 186. Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ (19:30 - 16/07/2009)
 187. :: Chiến lược giao dịch trên sàn vàng 17/7
 188. Nhận định sáng 17 – 07
 189. Nhận định sáng 20 – 07
 190. Nhận định xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày 21/7
 191. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới 21/7
 192. Cơ Hội Đón Đầu Con Sóng Lớn Trên Thị Trường Hiện Nay...
 193. Giá vàng vọt lên trên 950 USD mỗi ounce
 194. Nhận định sáng 17 – 07 ( tin thành viên )
 195. Nhận định Vàng của các chuyên gia (09:15 - 24/07/2009)
 196. Khảo sát Bloomberg: giá vàng có thể tăng trong tuần
 197. Nhận định sáng 27 – 07 ( tin thành viên )
 198. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giói 27/7
 199. Vàng kì hạn Comex: Xu hướng đi lên vẫn được duy trì (09:42 - 27/07/2009)
 200. Nhận định sáng 28 – 07 ( tin thành viên )
 201. Nhận định sáng 29 – 07 ( tin thành viên )
 202. Vàng đang trong quá trình tạo sóng E
 203. 4/8: Nhận định giữa phiên
 204. Nhận định xu hướng giá vàng trên các điểm cản pivot ngày 05/08/2009
 205. Chiến lược giao dịch trên sàn vàng 06/8
 206. Nhận định sáng 07 – 08 ( tin thành viên )
 207. Bản tin tổng hợp thị trường vàng thế giới của Kitco24h
 208. Dự báo Gold, GBP và Oil của VinaTrading ngày 10/08
 209. Dự báo Gold, GBP và Oil của VinaTrading ngày 11/08
 210. Nhận định Vàng của các chuyên gia (08:45 - 11/08/2009)
 211. Tăng giá trong ngắn hạn
 212. The Bullion Desk: Vàng xuống thấp hơn chờ đợi thông tin từ cuộc họp Fed (16:51 - 11/0
 213. Bản tin tổng hợp thị trường vàng của Kitco24h
 214. Vàng đang chịu áp lực mất giá bởi vì sức mạnh của đồng USD
 215. Bản tin tổng hợp thị trường vàng của Kitco24h
 216. Nhận định Vàng của các chuyên gia (08:48 - 15/08/2009)
 217. Đầu giờ chiều hôm nay vàng bất ngờ tăng lên
 218. Phân tích kỹ thuật về Vàng của IBT (13:51 - 19/08/2009)
 219. Vàng và các yếu tố kinh tế trong ngày (14:44 - 19/08/2009)
 220. Xu hướng sàn giao dịch vàng đầu ngày 20/8
 221. Bản tin tổng hợp thị trường vàng của Kico24h
 222. Lợi nhuận lớn, sàn vàng tăng tốc cạnh tranh
 223. Tiến tới giao dịch vàng theo chuẩn quốc tế
 224. Lực mua vàng được thúc đẩy bởi đôla và giá dầu (09:15 - 24/08/2009)
 225. Bản tin tổng hợp thị trường vàng của Kitco24h
 226. Điểm tin Vàng đầu ngày
 227. Sàn vàng hồi giá so với mức thấp đầu ngày
 228. Bản tin tổng hợp thị trường vàng của Kitco24h
 229. Nhận định ngày 26 – 08 ( tin thành viên )
 230. Chiến lược giao dịch vàng của Nasder – Goldfxdaily
 231. Nhận định xu hướng giá vàng của hãng tin Bazzar (16:43 - 26/08/2009)
 232. Bản tin tổng hợp thị trường vàng của Kitco24h
 233. vc vcv c
 234. Nhận định Vàng của các chuyên gia (08:39 - 28/08/2009)
 235. Tổng hợp các nhận định về vàng của chuyên gia
 236. Thư ngỏ sàn giao dịch vàng ajcvina
 237. Bản tin tổng hợp thị trường vàng của Kico24h
 238. Nhận định sáng 01 – 09 ( tin thành viên )
 239. Bản tin tổng hợp thị trường vàng của Kitco24h (07:01 - 07/09/2009)
 240. Bản tin tổng hợp thị trường vàng của Kitco24h
 241. Nhận định Vàng của các chuyên gia (08:59 - 09/09/2009)
 242. Tổng hợp các nhận định về vàng của chuyên gia
 243. Bản tin tổng hợp thị trường vàng của Kitco24h
 244. Nhận định Vàng của các chuyên gia (08:54 - 11/09/2009)
 245. I'm definitely going to bookmark you!.
 246. Vàng và các yếu tố kinh tế trong ngày (15:33 - 15/09/2009)
 247. Bản tin tổng hợp thị trường vàng của Kitco24h
 248. Nhận định Vàng của các chuyên gia (09:59 - 16/09/2009)
 249. Vàng bắt đầu xuất hiện tín hiệu bước vào xu hướng tăng ? - Nhận định diễn biến và chi
 250. Chiến lược đầu ngày